إفريقيا الجنوبية (الشمال الغربي), إفريقيا الجنوبية (الكاب الشرقي), إفريقيا الجنوبية (الكاب الشمالي), . ! EDIT
flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag
: EDIT !
edit@edit.fr
Facebook Facebook
كيريباتي ( )


6 2018
( )
*The youth in Kiribati comprises half of the national population and is administered through the Ministry of Environment and Social Development with the aim of developing the well-being of I-Kiribati youth and maintaining culture existing amongst the youth. National Youth Day emphasizes the role of the youth of today.

***http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/IW3P/IB/2006/01/25/000160016_20060125161050/Rendered/INDEX/e1289.txt

 
 |   |   ]