افغانستان, . ! EDIT
flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag
EDIT: .
edit@edit.fr
Facebook Facebook

American Stock Exch. - 1970-2070

( ) for American Stock Exch.opening hours: 9:00 - 16:00 (local time)

28 , 2019المؤسسات المالية 
view more
إغلاق مبكر للبورصة* 3 , 2019المؤسسات المالية 
view more
4 , 2019المؤسسات المالية 
view more
3 , 2019المؤسسات المالية 
view more
22 , 2019المؤسسات المالية 
view more
إغلاق مبكر للبورصة* 23 , 2019المؤسسات المالية 
view more
إغلاق مبكر للبورصة 24 , 2019المؤسسات المالية 
view more

-
28 , 2018

المؤسسات المالية :


إغلاق مبكر للبورصة -
3 , 2018

المؤسسات المالية : Closure at 13:00 local time


-
4 , 2018

المؤسسات المالية :


-
3 , 2018

المؤسسات المالية :


-
22 , 2018

المؤسسات المالية :


إغلاق مبكر للبورصة -
23 , 2018

المؤسسات المالية : Closure at 13:00 local time


إغلاق مبكر للبورصة -
24 , 2018

المؤسسات المالية :