سانت كتس و نفيس, . ! EDIT
! www.school-holidays.net 550

أرجنتينا - 1970-2070

link

( ) for أرجنتيناInternet domain: .ar - telephone code: +54 - International dialing code: 00 .:
(315 20 ) ...
edit** 7 , 2020بطاقابريديةالزهور 
12 , 2020أحداث استثنائية 
** 15 , 2020اليهودية 
** 16 , 2020اليهودية 
3 , 2020أحداث استثنائية 
8 , 2020  
* 11 , 2020  
* 17 , 2020بطاقابريديةالزهور 
24 , 2020أحداث استثنائية 
14 , 2020أحداث استثنائية 
* 22 , 2020  
** 3 , 2020بطاقابريديةالزهور 
* 6 , 2020بطاقابريديةالزهور 
** 8 , 2020كاثوليكية 
( 13 24 , 2020أيالبنوك فقط 
24 , 2020  
* 25 , 2020كاثوليكية وبروتستانتية 
28 , 2020  
14 31 , 2020أيالبنوك فقط 
31 , 2020  

-
7 , 2021

بطاقابريديةالزهور : Jewish New Year NOT a public holiday


-
12 , 2021

أحداث استثنائية :


-
15 , 2021

اليهودية : Yom Kippur observed by the Jewish community


-
16 , 2021

اليهودية : Jewish new year for the Jewish community only


-
3 , 2021

أحداث استثنائية :


-
8 , 2021

:


-
11 , 2021

: Was called Spanishness Day or Dia de la Raza until 2010


-
17 , 2021

بطاقابريديةالزهور : (: Mother's Day) . . . 21 ӡ 2 ѡ 3 ѡ 1 . . 4 . . ǡ (en).. . [Wikipedia]


-
24 , 2021

أحداث استثنائية :


-
14 , 2021

أحداث استثنائية :


-
22 , 2021

: From 2010


-
3 , 2021

بطاقابريديةالزهور : Commemorates the rededication of the Holy Temple in Jerusalem during the Maccabean Revolt (2nd century BC) NOT a public holiday


-
6 , 2021

بطاقابريديةالزهور : A festival for children related to surviving legends of the saint, and particularly his reputation as a bringer of gifts.


-
8 , 2021

كاثوليكية : . Paid holiday when falling on Saturday or Sunday


( 13 -
24 , 2021

أيالبنوك فقط :


-
24 , 2021

:


-
25 , 2021

كاثوليكية وبروتستانتية : ɡ . Saturnalia . . . Jzus de Nazareth ڡ Jules 1er ( ) .


-
28 , 2021

ثقافة :


14 -
31 , 2021

أيالبنوك فقط :


-
31 , 2021

: